Hizmetler

Yapı Ruhsatı

Yapı Ruhsatı

Yapı Denetim Kanununa Tabi İnşaatlardan Ruhsat İçin İstenecek Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Tapu Senedi
 3. Roperli Ölçü Krokisi
 4. İmar Durumu
 5. Zemin Etüt Raporu - Jeofizik Raporu
 6. Harita Aplikasyon Krokisi
 7. Mimari Proje
 8. Statik Proje
 9. Elektrik Projesi – Telekom Projesi
 10. Sıhhi Tesisat Projesi
 11. Isıtma Tesisat Hesapları – Isıtma Tesisat Projesi
 12. Proje Müellifleri Taahhütname (Mimar-inş Müh-elk Müh-mak Müh-jeo Müh-jeo Müh)
 13. Proje Kontrol Formları (Mimari-satatik-elektrik-makina)
 14. Yapı Denetim Firması İzin Belgesi
 15. Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 16. Yapı Denetim Taahhütnamesi
 17. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 18. Yapı Denetim Makbuzu - Bina İnşaat Makbuzu - Otopark Makbuzu
 19. Yapı Müteahhiti Ticaret Odası Faliyet Belgesi
 20. Yapı Müteahhiti Vergi Levhası
 21. Yapı Müteahhiti Ticari Sicil İlanı
 22. Yapı Müteahhiti İle Mal Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme
 23. Yapı Müteahhitliğini Mal Sahibinin Üstlenmesi Durumunda Noter Tasdikli Taahhütname
 24. Şantiye Şefi Nufus Cüzdanı Sureti-dip Sureti-oda Kyt Blg- Taahhütname-ikamet Blg
 25. Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi
 26. Şantiye Şefi İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme
 27. Yapı Sahibi Tc :
 28. Yapı Sahibi Tlf: