Yedisu

Yedisu İlçesi

İlçe, 200 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. 1951 yılına kadar Çerme köyü olarak, 1951 yılından sonra Kiğı ilçesine bağlı Çerme Bucağı olarak idari taksimatta yerini aldığı görülmektedir. Yedisu (ÇERME) tarihi çok eskilere dayanır. Eski kayıtlarda (1839) Yedisu Çerme olarak geçmektedir. 1839 tarihinde kurulan Kiğı Kazasına bağlı 18 Köy ile Çerme Nahiyesi olarak kurulmuştur. Yedisu (Kiğı İlçesi) 1839 tarihinden 1926 tarihine kadar Erzurum Vilayetine, 1926 yılında 877 sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile Erzincan İli’ ne ve 1936 yılında 2885 Sayılı Kanunla kurulan Bingöl İli’ne bağlanmış ve Çerme Bucağı 22 köy olarak yeniden kurulmuştur. Yedisu ismini ise 1970 yılında YSE Müdürlüğünce Yedisu Merkezinde yaptırılan ve “7 musluk” ihtiva eden çeşmeden alarak bu tarihte isim değişikliği yapılmıştır. Yedisu; 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3644 Sayılı Kanunla Kiğı İlçesinden ayrılarak Bingöl İli’nin 7. İlçesi olmuştur.

Yedisu İlçe Merkezi Perisuyu Vadisi’nin en geniş yerinde kurulmuş olup, İlçeye bağlı köyler genellikle bu vadinin içinde yer almaktadır. Ortalama yüksekliği 1500 metredir. Yedisu Ovasındaki arazi verimli ve her çeşit tarıma elverişlidir. Toprağı kumlu ve suludur. Bilhassa bu bölgede fasulye, mısır, elma, armut, ceviz ve hububat bol miktarda yetiştirilebilmektedir. Yedisu bölgesinde bulunan Şeytan Dağlarında ve Peri Suyu Vadisinde yaşayan geyik ve yabani keçiler tabiatın buradaki ormanlık ve yaylalık bölümüne ayrı bir güzellik verir.

Kaynağını Erzurum İli’nden alan “Peri Suyu” Fırat’ın büyük kollarından biri olup, dağlar arasında doğudan batıya doğru baştanbaşa kat etmekte ve balıkçılığa müsaittir. Arazinin dağlık ve ormanlık olması dağ keçisi, ayı, tilki, tavşan, kurt ve alabalık gibi av hayvanlarının çok fazla olması bölgeye caziplik kazandırmaktadır. Ayrıca İlçe Merkezi ve çevresi arıcılık yapmaya müsaittir.

Karagöl ve Bingöl dağlarındaki kaynaklardan çıkan sular Karlıova İlçesinin kuzeybatısında Elmalı Deresi ve Çermeden (Yedisu)-Kelhaş Deresi ile birleşerek Peri Suyunu meydana getirir. Peri Suyu buradan itibaren Güneydoğu yönünde akıp Kiğı İlçesi sınırları içinde Çorik Dağından Fas Deresini daha güneyden Çobi Suyu ve Kalman Deresini alarak Bingöl İli sınırlarından çıkar. Tunceli il sınırları içerisinde Munzur Suyu ile birleşen Peri Suyu Elazığ’ da yeşil dere civarında Fırat’ a karışır. Peri Suyunun Debisi K-100’ e göre 389 M3/Sn, K-500’ e göre 748,22 M3/sn dir

Anket

Web sitemizi beğendiniz mi?

Evet
Hayır
Normal