Kiğı

Kiğı İlçesi

İlçenin adını Bizanslılar zamanında bölge komutanının Kiğan ismindeki kızından veya Kiğa ismindeki Komutandan aldığı söylenmektedir.

Kiğı’nın Türkçe Sözlükte anlamı yoktur ancak Kiğı’nın adı konusunda birçok rivayet vardır. Bunların gerçeğe yakın olanlarım şöyle sıralayabiliriz; Erzincan tarihinde Kiğı’nın “Dağlar Memleketi” anlamına geldiği ifade edilmektedir. Kiğı, Romalılar zamanında Roma hanedanı Kiga’nın oğlu Talon’un hâkimiyeti altında kalmıştır. Talon’un oturduğu bu kaleye Kiga ismini koyduğu, Kiga’nın Kiğı’ya dönüştüğü de rivayetler arasındadır.

1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Çaldıran zaferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmış, değerli hizmetlerinden dolayı Bıyıklı Mehmet Paşaya mükafat olarak verilmiştir. 1663 yılından itibaren Diyarbakır’a bağlı bir sancak iken 1926’da ilçe statüsünde Erzincan’a, Bingöl’ün il olmasıyla da 1936 da Bingöl’e bağlanmıştır.

İlçe merkezinin güneydoğusunda yer alan Kiğı kalesi çok sağlam bir şekilde inşa edilmiş olup, etrafı sarf kayalıklarla kaplıdır. Kale içinde bina harabeleri mevcuttur. Erzincan tarihinde bu kalenin zamanında acemlerin hücumuna maruz kalındığı rivayet olunmaktadır. Kaleye giren İranlıların burada halka büyük işkence yaptıklarını, evleri yakıp yıktıkları ve erkeklerin çoğunu öldürdüklerinden ve kadınlara kötü davranışlar gösterdiklerinden bahsedilmektedir. Burayı terk etmeye mecbur kalan ahalinin Kiğı’ya gelip Kaleli mahallesinde yerleştikleri ve mahallenin bu yüzden kaleli adını taşıdığı tarihi kaynaklardan anlaşılmıştır.

Kale içinde harabelerde zamanında yapılan kazılarda çeşitli ev ve süs eşyalarına tesadüf edildiği söylenmektedir. Kale’nin Peri Suyuna bakan yamaçları çok dik olduğundan bu yönden kaleye çıkmak güçtür. Kasabadan kaleye dar bir yol ile gidilmektedir. Kale etrafından düzlüklerde halen ziraat yapılmaktadır.

Acemlerden önce İslamlar devrinde Hazreti Ömerül-Faruk zamanında ehli İslam eline geçen Kiğı, İslamlardan önce Roma hâkimiyetinde bulunuyordu. Ebu Ubeyde’nin Başkumandanlığı zamanında Halit Bin Velid Kiğı Kalesini Roma Hanedanından Kiğa’nın oğlu Talon’dan teslim almıştır.

Anket

Web sitemizi beğendiniz mi?

Evet
Hayır
Normal