İmar - Ruhsat İşlemleri

İmar - Ruhsat İşlemleri

İMAR-RUHSAT İŞLERİ
İMAR-RUHSAT


TEVHİD VE İFRAZ DOSYASI

Serbest çalışan harita mühendisinden, parselin birleştirilmesi ya da bölünmesine dair beyanname dosyası (tescil beyannamesi) hazırlanarak Belediye İmar Müdürlüğüne müracaat edilecek.

İMAR ÇAPI

Dilekçe

1/1000 ölçekli aplikasyon krokisi (kadastro müdürlüğünden)

Tapunun aslı

Ön jeolojik etüt raporu (jeoloji mühendisinden)

PROJE TASTİĞİ

a) Mimari

Dilekçe

İmar çapı

Mimari proje

Sicil Durum Belgesi (mimarlar odasından)

Proje müellifi (kendisi)

b) Betonarme

Sicil Durum Belgesi (mühendisler odasından)

Betonarme proje ve hesaplar

Tasdikli mimari proje

Jeolojik etüt raporu

YAPI RUHSATI

Dilekçe

Tapu senedi

İmar çapı ve kroki

Jeolojik ve ön jeolojik rapor

Statik hesapları

Sicil Durum Belgeleri ( odalardan)

Projeler(Statik+Statik TUS, Elektrik+Elektrik TUS, Mimari, Mekanik Tesisat+TUS, Asansör) (4’er Adet)

Sigorta Yazısı

Plan Kote

Taahhütnameler (Mal sahibi,varsa müteahhit ve TUS alan mimar ve mühendisler)

a) Tadilat Ruhsatı

Dilekçe

Tadilat projesi (4 Adet)

Tapu+İmar çapı

Kat maliklerinden muvafakat

Tapu kayıt belgesi

b) Yenileme Ruhsatı

Dilekçe

İmar çapı (Yeni tarihli)

Tapu

Mimari proje

TEMEL KAZIĞI

Dilekçe

İmar çapı

Kadastro krokisi

Yapı Ruhsatı

Mimari proje(Tasdikli)

İnşaat Defteri

TEMEL VİZESİ

Yapı Ruhsatı (Aslı)

Mimari ve statik proje (Tasdikli)

İnşaat Defteri

SU BASMAN VİZESİ

Serbest çalışan harita mühendisinden parselin tespitine dair su basman krokisi getirilecek.

KAT VİZESİ

Mimari proje (Tasdikli)

Statik proje (Tasdikli)

İnşaat Defteri

NOT: Temel ve kat vizeleri için imar müdürlüğümüzce randevu sistemine geçilmiş olup, halkla ilişkiler ve koordinasyon merkezinden randevu alınması gerekmektedir. Randevu için Tlf: 241 28 01, 241 48 21, 241 13 72

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İskan Raporu)

Dilekçe

Yapı Ruhsatı

Mimari proje (Tasdikli)

İmar çapı

Tapu

Kroki (1/1000 ölçekli)

İnşaat defteri (Tüm vizeleri yapılmış olarak ve fenni mesullerden imzalı)

Fenni mesullerden iş bitirme belgeleri

KAT İTTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ

Dilekçe

Proje (mimari),varsa tadilat mimari projesi

Yapı Ruhsatı (varsa tadilat ruhsatı)

Tapu

İŞ BİTİRME

Dilekçe

Yapı ruhsatı

Yapı kullanma izin belgesi (iskan raporu)

İMAR TADİLATI

Dilekçe

Tapu

Kroki (Aslı)

Serbest çalışan şehir plancısı tarafından hazırlanan dosya (mevcut imar durumu eklenecek)

Sicil Durum Belgesi (odadan)

TAPU TAHSİS BELGESİ

Dilekçe

Kroki (1/1000 ölçekli)

Tapu tahsis belgesi

Tapu kayıt sureti

LABORATUAR HİZMETLERİ

İstek üzerine binalardan karot alınarak laboratuar incelemesi sonucu binanın durumu hakkında gerekli bilgiler verilmektedir.

İnşaatlardan numune alınmak suretiyle laboratuarda gerekli incelemeler yapılarak beton kalitesi tespit edilmektedir.

Anket

Web sitemizi beğendiniz mi?

Evet
Hayır
Normal