Vasfını yitirmiş arsalar satılacak

Bingöl Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısında belediyeye ait olan ve uygulama imar planında vasfını yitirmiş 150 metrekare üstü parsellerin satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verildi. Karar oy birliği ile alındı.

 

Bingöl Belediyesi’ne ait olan ve uygulama imar planında park, yol gibi kamunun ortak kullanımlarına açık alanların vasfını kaybederek imar planında konut, ticaret, resmi kurum, hizmet alanları gibi imar adalarında kalan 150 metrekare üstü parseller satışa çıkarılacak.

 

Bingöl Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısında belediyeye ait olan ve uygulama imar planında vasfını yitirmiş 150 metrekare üstü parsellerin satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verildi. Alınan karar oy birliği ile kabul edildi.

 

Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısında alınan kararda şu görüşlere yer verildi: “Gündemin 4. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan ve İmar Komisyonunca tetkik edilen Arsa Satış Yetkisi Hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda; Belediyemiz yatırım programında bulunan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi, SGK, Vergi Vs. borçlarının ödenebilmesi için finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre Belediyemiz Mücavir alan sınırları dahilinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan tüm Mahalle ve Köyleri kapsayan taşınmazların tapu vasıflarının (Pafta, Ada, Parsel Vs.), Gayrimenkullerimizden Belediye İşhanı (Ada:336, Parsel:19'da kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 91 adet bağımsız bölüm), İlçe Garajı (Ada: 361, Parsel: 12-13-14) Köy Minibüs Garajı (Ada:398, Parsel:2) ve Kültür Mahallesi inalı mevkii 103 Dönümlük Arazi (Ada:798, Parsel:26) hariç geriye kalan ve ekli listede tapu vasıfları belirtilen (Ada, Parsel, Pafta) taşınmazların tamamının satışı ile uygulama imar planında park, yol gibi kamunun ortak kullanımlarına açık alanların vasfını kaybederek imar planında Konut, ticaret, resmi kurum, hizmet alanları gibi imar adalarında kalan tapusuz yol, yeşil alan vs. taşınmazların belediyemiz adına arsa olarak ihdas edilerek tesciline müteakip satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince oy birliği ile karar verildi” 

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal