Soba ve kalorifer yakarken dikkat

Bingöl Belediyesi, kış aylarında tekniğe uygun şekilde gerekli tedbirler almadan kömür yakılması sonucu ortaya çıkan karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

 

Bingöl Belediyesi Basın ve Yayın Koordinatörlüğü, Soba ve kalorifer yakarken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

 

Karbon monoksit zehirlenmelerinin büyük bir bölümü sobaların ve kaloriferlerin kurallara uygun yakılmamasından ve uygun olmayan baca sistemlerinden kaynaklanmakta olduğunun altını çizilen açıklamada, “Yılda en az bir defa bacanızı temizletiniz ve bacanızın iyi çektiğinden emin olunuz. Kalorifer kazanını yakarken; yeterli miktardaki kömürü kazana yükledikten sonra tahtayı kömürün üzerine koyarak üstten tutuşturunuz. Kazanı yakmadan önce hidrometreden tesisatın suyunu kontrol ediniz, eksik ise tamamlayınız. Sirkülâsyon pompasının açık olduğundan emin olunuz. Pompa kapalı iken asla kazanı yakmayınız. Kazana yeni kömür atarken; kürek benzeri bir alet ile kor ateşi bir kenara çekerek, ızgaranın boşaltılan kısmını iyice temizledikten sonra, yeni kömürü düzgün bir şekilde yükleyiniz. Tutuşmayı hızlandırmak için gerekirse tahta veya odun kullanınız. Çevre kirliliğine yol açan ve insan sağlığını tehdit eden plastik, atık yağ ve kömür torbaları gibi maddeleri kazanda asla yakmayınız, tutuşturma için kullanmayınız. Verimli yanma için kalorifer dairesinin iyi havalandırıldığından emin olun. Kazan dairesinin penceresini yanma esnasında sürekli açık tutunuz. Kazanın sıcaklığını, binanın ısı ihtiyacı olan sıcaklığa ulaştırmak için alt hava kapağını veya fanı ihtiyaca göre ayarlayınız. Alev-duman borularını en fazla on beş günde bir kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz. Alev-duman borularının tıkanık olması bacanın çekişini etkileyeceğinden verimli yanmayı önler. Yanmakta olan kazana kömür ilave etmeyiniz. Bu is, koku ve kurum oluşumuna neden olacağı gibi cüruflanmaya yol açacaktır. Termometre ve barometreyi sürekli kontrol ediniz. Asla kazan sıcaklığını 90 °c derecenin üzerine çıkarmayınız. Bu, kazandaki su basıncını artıracağından tehlikelidir. 50 °c derecenin üzerindeki bir kazana; soğutmak maksadıyla su basmayınız veya su tutmayınız. Bu ani soğumadan dolayı tesisata ve kazana hasar verebilir. Acil durumlarda kömürü söndürmek için kazanın yanında mutlaka bir çuval kül bulundurunuz. Emniyet ventili veya haberci borusunu asla tıkamayınız. Bu kazan basıncının artışına neden olacağından son derece tehlikelidir. Kömürü asla ıslatarak yakmayınız. Bu kömürün verimli yanmasını önleyeceği gibi metan gazı salınımına neden olacağından son derece tehlikelidir. Kazan ızgaralarınız, kırık veya hasarlı ise mutlaka değiştiriniz. Kırık veya hasarlı ızgara kömürün hava almasını önleyeceğinden verimli yanmasını engeller” denildi.

 

Açıklamada kalorifer ve kömür yakarken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı: “

Kaloriferlerde;

Kazanın ızgara aralıkları düzgün olmalı ve bunların genişliğine uygun büyüklükte kömür seçilmelidir.

Kömürler tüm ızgaraların üzerini örtecek şekilde serilmelidir.

Kazana aşırı kömür yüklenmemelidir.

Kazanınızı her zaman üstten yakınız.

Kazan yakan kalorifercinizin mutlaka ateşçi belgesi olmalıdır.

İlk yakma esnasında alttaki hava giriş kapağı ile üstteki kömür besleme kapağı ikinci hava girişi açık olmalıdır.

Yanma süresince kömür atma kapağı tam olarak kapatılmalıdır.

Kazanda hava kaçakları olmamalıdır.

Baca temizliğine dikkat edilmeli, çekiş azaldığında baca temizlenmelidir.

Hergün yanma sonucu oluşan külü alınız. Haftada bir kez kazanınızın genel temizliğini yapınız.

 

Daha az yakıtla daha çok ısınmak ve daha az hava kirliliği için kömürlerin ızgaralı kazanlarda doğru şekilde yakılması gerekmektedir.

 

Sobada kömür nasıl yakılır?

Bacanızı sürekli temiz tutun. Böylelikle hem tam yanma sağlanacağı için yakıttan tasarruf edersiniz, hem de baca yangını ihtimalini ortadan kaldırırsınız. Sobanızı da hergün temizleyin. Unutmayın; Sobanızın verimli yanması için iyi hava alması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal