PLONÊ 100 RUEC HAZIR O

Reis Arıkan, derheqê bajar newekerdış, imar u xızmetonê binon dı beyanati muhimi dayi u va; “Plonê ma yê 100 rueco ki miyonê cı dı zê projeyonê bajar newekerdış, servırazi u binaya neweya xızmet projeyi muhimi zi esti, hazır o. Ma ın nızd ra keni eşkera. Ma wazeni pê xızmetonê xu hem meselayonê bajarê xu bıker safi u hem zi zerra şarê xu dı ca bıger.”

Reisê Belediyaya Çoligi Erdal Arıkan, bı paştmironê Reis Yaşar Demir, Ahmet Altunhan u Orhan Bozgan temsilkaronê medyaya meheli u umumi dır omı yoca.

Reis Arıkan,  tiya dı beyanat da qezetewonon u va, ma xızmetonê belediya pê cehd u heyeconêko pil oni ca.

Arıkan, xızmetonê evzelonê bajar ser vındert hına qısey kerd; “Ma pê mesuliyet u barê xu hayidar i. Zaf xebati muhimi baweyê ma yi.  Gureyi acili bajarê ma esti. Ma çarçiwaya waştış u pawıtışê hemwelatiyonê xu dı u çarçiwaya evzeliyetê bajarê xu dı plon vıraşt. Ma ın nızd ra plonê xu yê 100 ruec eşkera keni. Ini ra pey zi ma plonê 1 serr eşkera keni.

Projeyê Newekerdışê Bajar

Reis Arıkan derheqê projeyê newekerdışê bajar ê Mehlaya Afaton dı beyanato muhim da u va, Wezaretê Dormale u Bajari ın proje dı mesuliyet guret xu ser u desteg dono proje.

Arıkan va; “Ma Paştmirê Reisê ma Cevdet Yılmaz, Wekilê ma Feyzi Berdibek u Waliyê ma Kadir Ekinci dır gıroni da projeyê newekerdışê bajar. Ma pê fohmê ‘ın proje teyna meselaya belediya niya meselaya bajarê ma ya’  piya xebıtiyeni u paşt doni yobinon. Ma tiya ra ver derheqê proje dı Wezirê Dormale u Bajari Murat Kurum dır qısey kerd. Ma va ın proje meselaya muhima bajar a, gereka lezabez biyero vıraştış u ma va gereka wezaretê ma miyonê proje dı ca bıgero. Wezirê ma yê muxteremi va, ma proje dı ca geni u belediya teyna niverdeni. Derheqê proses dı ma ra yo xebat waşt. Ekiba teknik ê Belediya u Wezaretê Dormale u Bajari xebatêka şirık kerd  u heme wesiqayi melumati dıyayi wezaret. Ma ın nızd ra yona dor Wezırê Dormale u Bajari dır yeni tihet. Homa biyaro weri ma ın mışorı ra pey derheqê weziyet dı melumat doni. Hedefê ma, rayirê xu kıfşkerdış, dest bı proje kerdış u mudeyo tor kılm dı bonon teslime wayironê heq kerdış o.”

Binaya Newe ê Belediya

Arıkan, 35 duenım cayê ekseriya ser vırazyayişê binaya Belediya ra pey herabiyayişê rayir u cehdeyon ra behs kerd u hına va; “Ma semedê mudeyo tor kılm dı yemê binaya belediya eştış u lezabez temombiyayişê proje peyda kerdışê finans ser xebıtiyeni. Ma projeyê ınkayin ser zobina protokolon zi vırazeni. Tor binaya Belediya, ma ser xebıtiyeni ki Çatrayirê Afaton, Çatrayirê Mektebo Verin ê Ankara Büyükşehir Belediya u Çatrayirê Puestaxone hera bıker.”

Projeyê Merkezê Heyato Bêengel

Reis Arıkan mijdona erziyayişê yemê Merkezê Heyato Bêengel da u va; “Ma mudeyo tor kılm dı merasimê resmi ê yemi erzeni. Ma ın proje mudeyo tor kılm dı temom keni u semedê seqeton ri xızmet erzeni fealiyet.” 

Projeyê Otoparka Beşyol

Reis Arıkan, derheqê qerajo verin ê dolmişon dı semedê bedılyayiş dewomkerdışê xebaton ra bes kerd u hına qısey kerd; “O ca dı semedê otoparka bıqat u cayê tucareti vıraştış xebati ma dewom keni. Ma ın mewzu dı kombiyayişi xu vıraşti, ma tebligati dayi hemwelatiyonê ma yê icarekerdeyon. Hewılyayişê esnafê ma ra pey projeyê ma, o ca dı dest pêkeno.”

Tetbiqi İmar

Arıkan, mewzuyê imar dı pê hesasiyet tigêrayiş, heme dosyayon tetkikkerdış u gureyi ki teberê mewzuat dı yi destur yin nidayiş ser vındert u va; “Ma heme xızmetonê xu dı pê edalet tigêreni u herkesi zêpi qebul keni. Eger merdım têna yo teni ri zi iltimas bıkero gereka yi ra pey kom biyero yin ri zi iltimas bıkero. Ina çarçiwa dı ma semedê yona çım tetbiqonê imar ra çarnayiş, eger bıbi kêmasiyon temomkerdış u eger teberê plonê imar dı gureyi esti mudaxele yin kerdış zaf xebıtiyeni. Dosyayi ki ma tetkiki cı temom kerdi u ruhsat dayo cı zi esti labelê dosyayi ki ruhsat cı nidiyeno zi esti. Têkı dosyayi esti gereka ma meclis dı ser qısey bıker. Eger çap ğelet dayo, ruhsatê cı dı mesela esta, teberê mewzuat dı gureyi esti ma destur nidoni ın gureyon. Heto bin ra dosyayi ki heme gureyê yin çarçiwaya mewzuat do yi zi lezabez muamele ra yeni viyertış şexıs ya zi firma lezabez dest bı xebata xu keni.”

Xebati Servırazi

Reis Arıkan derheqê servırazi dı hına qısey kerd; “Kêmasiyi servırazi tesbit biyi, maliyetê cı omeyo tesbitkerdış, pê temom biyayişê ihale u gureyonê binon dest bı ın xebaton beno. Sare dı rayiri, cehdeyi u kuçeyi heme kêmasiyi tesbit biyi. Wext ma dest bı xebata servırazi kerd cehdeyi ki tede sıxletiya trafiki esta ma yin BSK asfalt keni. Cayi ki riyê qazêtabii ra xerıpiyayi u cayi ki evzeli ma gıroni doni ıni cayon. Ma semedê heme cayê bajar xebata xu kerd. Ma heme rayironê xu pê asfalta germın vırazeni u heme kêmasiyonê servırazi temom keni.”

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal