PARSKERİ ŞIRAWİYAYİ TEBERÊ BAJARİ

38 parskeri ki operayononê ekibonê Mudırtiya Zabıta ê Belediyaya Çoligi dı tepışiyayi, muameleyonê qanuni ra pey şırawiyayi teberê bajari.

Ekibonê Mudırtiya Zabıta ê Belediyaya Çoligi, merdımi ki pê hisiyatê dini, şari xapineni u parskeri keni vera yin operasyon vıraşt. 

Operayon merkezê çarşu, çatrayir u cehdeyonê qerebalıxon dı vıraziya. Operasyon dı 38 teni ki şari ra pere aridên tepışiyayi. Merdımi ki ekibon berdi Mudırtiya Zabıta tiya dı çarçiwaya qanunê qebeheton dı muameleyê qanuni tetbiqê yin bi u sareyê merdımi 153 lira cezaya pere diya yin. Ini merdımi muameleyon ra pey şırawiyayi teberê bajari.

Guerê eşkeraya Koordinatoriya Medya u Munasebetê Şari ê Belediyaya Çoligi merdımi ki hisiyatê şari ra istıfade bıkeri u şari bıxapini vera yin operasyoni dewom keni.

Eşkera dı hına vaciya; “Merdımi ki pê raporonê sexteyon u pê duçonıkon şarê ma ra pere wazeni gereka şarê ma vateyê yin ra bawer nêkero. Wa şarê ma ın mewzu dı diqet bıkero u paşt bıdo wezifedaronê kamu. Merdımi ki wazeni pê sextekari u pê duçonıkon pere qezenc bıkeri, wa şarê ma derheqê yin dı melumat bıdo Mudırtiya Zabıta ê Belediyaya ma.”

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal