Muameleyê Mari

Muameleyê Mari

Muracatê Mari u Ewraqi

GUREYİ MARİ

Tor ro çıwext zewac mumkuno

1. Comiyerd ya zi cini heta hotyes serron temom nêkeri nêeşkeni bızewıci.

2. Ê ki heştyes serri temom nêkerdi labelê hotyes serri temom kerdi pê desturê temsilkarê xuyê qanuni eşkeni bızewıci.

3. Labelê, eger yo weziyeto istisnai bıbo hakım eşkeno semedê yo comiyerd ya zi ciniya ki şiyes serri temom kerdi desturê zewaci bıdo. Eger mumkun bo qerar ra ver gueştariya dadi u/ya babi ya zi vasi keno.

Kam kamci weziyet dı nêeşkeno bızewıciyo

1. Ê ki quwetê muhakeme ra mehrumi nêeşkeni bızewıci. (Labelê mehcuri eşkeni pê desturê temsilkarê xuyê qanuni bızewıci.)

2. Ê ki bınateyê inan dı munasebetê hısımti esto nêeşkeni bızewıci.

3. Ê ki nêeşkeni qêdiyayişê zewacê xuyê verini isbat bıkeri; weziyetê gaib dı, ê ki nêeşki derheqê qediyayişê zewaci dı mehkema ra qerar bıgêri nêeşkeni bızewıci.

4. Qediyayişê zewaci ra pey, cini, sareyê qediyayişê zewaci ra nat heta hirisê ruec nêviyero nêeşkena bızewıciyo. (Labelê wext bıwelıdiyo ın mude qediyeno. Eger fom bıbo ki cini zewacê xuyê verini ra hamile niya ya zi cini u comiyerdi ki zewacê xu qêdina bı reyna bıwazi yobinan dır bızewıci mehkema ın mudeyi weradana.)

5. Nêweşi hiş, heta pê raporê heyete sıhetê resmi fom nêbo ki zewacê cı dı hetê tıb ra yo mehsur çin o nêeşkeni bızewıci.

6.Ê ki pê raporê sıhetê resmi nêeşki isbat bıkeri ki verniya zewacê cı dı riyê nêweşi ra yo engel çin o, nêeşkeni bızewıci.

Semedê zewaci seni u muracatê çayi beno; çı wesiqayi lazımi

1.Cini u comiyerdi ki yobinan dır zewıciyeni, memurtiya zewıcnayişi ê ikamete wırdin ra yoyi rê pê nuştı ya zi pê vatı muracat beno.

2. Muracat, pê “Beyannameyê Zewaci” yo ki hetê cini u comiyerdi ya zi hetê wekilonê inan ra biyo hedre u ameyo imza kerdış, beno.

3. Eger cini u comiyerd piya wextê muracati dı hazır bi, tesdiqê imzayon hetê memuro ki muracat qebul keno ra yeno vıraştış.

4. Eger muracat pê vatı bo, muracato vatıyın huzurê memure zewıcnayişi dı neqlê beyannameyê zewaci beno, hetê cini u comiyerdi ra imza beno; imzayi hetê memuronê zewaci ra yeni tesdiq kerdış.

5.Eger wextê muracati dı wırdi heton ra yo het hazır nêbo labelê beyannameyê zewaci hetê cı ra biyero imzakerdış lazımo imzaya ki beyanname dı ya hetê muxtarê dew ya zi mehla ra, noter ra, eger ê ki zewıciyeni memur ya zi xebatkari o wext zi imza hetê amirone daireyê inon ra biyero tesdiqkerdış.

6. Şexıso ki zewıciyeno eşkeno pê wekaletnameyo xısusi zi muameleyanê zewaci vırazo.

WESİQAYİ Kİ SEMEDÊ ZEWACİ LAZIMİ

1. Cuzdana nıfusi u numuneya cı yi ki fotoğraf pa bıbo

2. Cuzadana nıfusa fotoğraf kerde ramuetış şerto.

(Numuneyê qeydê nıfusi yo ki Mudırtiya Nıfusi ra yena gırotış dıyena memurtiya zewıcnayişi.)

3. Beyannameyê Zewaci

4. Ewraq qısımê zewıcnayişê belediya ra yeno gırotış. Çar numuneyi yeni hedre kerdış. Lazımo ın form dı çik nêro esteriyayiş ya zi çığızkerdış. Eger derheqê zewaci dı qerarê mehkema bıbo lazımo ın zi beyanname dı ca bıgero.

5. Qey her teni 6 fotoğrafi wesiqayıni

6. Lazımo ıni fotoğrafi newe bi

7. Raporê sıheto ki vaco semedê zewaci yo engel çin o (Tiya ra biyar war)

8. Memurtiya zewaci muracati ser ra yo form keno de u ê ki wazeni bızewıci, semedê tesbitê gelo yo nêweşiya ki zewacê inan rê bıbo engel esta ya çin a, inon şıraweno teşkilato resmi ê sıheti. Rapori sıheti ki hetê tabibê hukumati ra dıyayi u eger tabibê hukumati vaco icab keno, ê ki zewıciyeni gelo inon dı nêweşiya hiş esta ya çin a, eger esta gelo verniya zewaci dı hetê tıb ra yo engel esto ya çin o, raporo resmi ê heyetê sıheti yo ki inan hemın muecneno ra gereka biyero gırotış u ıni rapori bıdıyi memurtiya zewıcnayişi.

9. Wesiqaya Ehliyetê Zewaci: Şexısi ki semedê zewaci muracat kerdo eger memurê zewıcnayişi derheqê inan dı şık bıkero, idareyê nıfuso ki qeydê inon ser dı yo eşkeno oca ra “wesiqaya ehliyetê zewaci” bıwazo.

10. Wesiqaya Rıza: Cini u comiyerdi ki 16 serri xu temam kerdi ancax pê qerarê hakımi, ê ki 17 serri xu temom kerdi labelê 18 serri xu temom nêkerdi zi ancax pê desturê temsilkaronê xu yê qanuni eşkeni bızewıci. Weziyetê desturê temsilkaronê qanuniyon dı;

Wesiqaya rıza ya ki paştiya beyannameyê zewaci dı ya lazımo a biyero dekerdış. Cayo ki  imzaya dadi u babi ya zi wasi tede ya hetê meqamonê wayirê selahiyeti ra tesdiq beno ya zi wesiqayi rıza hetê dadi u babi ya zi hetê wasi ra huzurê memurê zewıcnayişi dı imza beni. In weziyet dı tesdiqê imza hetê memurê zewıcnayişi ra beno.

Eger dadi u babi ra yoyi wefat kerdo o wext imzaya weşi ya zi weziyetê telaqi dı imzaya wayirê welayeti bes a.

Eger wesiqaya rıza hetê wasi ra imza bıbo qerarê mehkema ê tayinê wasi waziyeno u dosya dı ca dıyeno cı.

Eger yo cini bıwazo zewac ra pey zi peynameyê xu bışıxulno lazımo se bıkero

In heq çarçiwaya maddeyê 187ın ê qanunê medeni ê Tırk dı yo.) Lazımo pê nuştı muracatê memurtiya zewıcnayişi ê belediya bıbo. In qeyde cini, verniya peynameyê miyerdeyê xu dı, eşkena peynameyê xu yê verini zi bışıxulno.

Şerti yo ğeribi dır zewıcyayişê yo Tırk / ya zi Tırkiya dı yobinon dır zewıcyayişê dı ğeribon çıtayi

1. Tırkiya dı yo Tırk u yo ğerib ya zi dı ğeribi ki hemwelatiyi eyni dewlet niyi ancax eşkeni verê yo memurê zewıcnayişê Tırkê wayirê selahiyeti dı bızewıci.

2. Derheqê zewaci dı muracatê ğeribon hetê memurtiya zewıcnayişi ra yeno qebulkerdış, hukumi esas u usuli ın nizamnameyi ki qey hemwelatiyonê Tırkiya tetbiq beni qey ğeribon zi eyni hukumi tetbiq beni.

3. Konsolosxaneyo ki ğerib besteye cı yo, oca ra wesiqaya ehliyetê zewaci ya ki tede muecneno ra şexıs zewıcnayi niyo/niya, yena gırotış. Memuri zewıcnayişi eşkeni wesiqaya ehliyetê zewıcnayişi direk konsolosxane ra bıwazi; heto bin ra ıni wesiqayon pê destê Mudırtiya Umumi ardış zi mumkuno.

4. Dı ğeribi ki hemwelatiyi yo dewletê eger kanunê milliyê inon selahiyet bıdo, hem eşkeni Tırkiya dı verê temsilkaronê a dewlet dı bızewıci hem zi eşkeni verê meqamonê Tırkiya dı bızewıci.

5. Eger pê ewraqon muracatê qısımê zewıcnayiş ê belediya bıbo muameleyi zewaci hetê ın qısım ra vıraziyeni.

Şerti teberê cayê ikamet dı zewıcyayişi çıtayi

Tedkikê dosya ra pey eger verniya zewaci dı yo engel çin bo u wesiqayi temom bi, ê ki qey zewaci muracat kerdo bıwazi wesiqaya desturi ê beyannameyê zewaci tesdiq bena u dıyena inon. Şexısi ki ına wesiqa bıgeri zerre ya zi teberê welati dı huzurê meqamê wayirê selahiyeti eşkeni bızewıci. Qey ıney yona dosya vıraştış icab nêkeno. Mudeyê wesiqaya desturê zewıcnayişi 6 aşmi yo.

Zewac ra pey kamci wesiqa dıyena u eger bıwaziyo merasimo dini çı wext beno

Merasimê zewıcnayişi ra pey memure zewıcnayişi cuzdana keye dano cini u miyerdeyi. Heta cuzdana keye niyero cı  muetış merasimo dini niyeno vıraştış. Eger teberê ıney dı çik bıbo Qanunê Cezaya Tırk dı suc qebul beno.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal