MA SEMEDÊ ÇOLİG XEBITİYENİ

Reis Arıkan; “Bınvırazi ra heta servırazi, xebatonê peyzaj ra heta cayonê sosyalon, vıraşteyonê fiziki ra heta xebatonê kultur, ma pê projeyonê xu bajarê xu keni yo bajaro wayirê şexsiyeti.”

Reisê Belediyaya Çolig Erdal Arıkan, çarçiwaya “ 10 Kanuno Peyin Ruejê Qezetewonon” dı temsilkaronê medyaya mehelli u milli dır omı yoca.

Reis Arıkan ruejê qezetewonon kerd bımbarık, yin ri serfırazi waşt u derheqê xebatonê belediya dı melumat da.

Reis Arıkan, sare dı waliti, teşkilatonê kamu, tucaron, teşkilatonê sıvilon u hemwelatiyon dır piya xebıtyayiş ser vındert u pê projeyon yo bajaro bı şexsiyet vıraştış ra behs kerd.

Xebati imar

Reis Arıkan tetbiqonê imar ser vınderetış ra behs kerd u va; “Ma wext dest bı wezife kerd, ma teftişê imar zidna u ma qerari radikali gureti. Yo gureyo ki teberê qanunê belediya yo u menfeetê şar tede çin o, ma qetiyen destur nida cı. Ma xebati imar, çarçiwaya menfeetê şar u bajarê xu dı kerdi. Heto bin ra ma vera xırbeyon u cayonê qeçaxon zi mucadele keni. Ina çarçiwa dı ma zerreyê 9 aşmon dı 45 işğaliye dart we u 50 xırbe zi şona we.”

Xebati servırazi

Reis Arıkan, çarçiwaya xızmetonê servırazi dı pê asfalta germın rayiron vıraştış ser vındert u va; “Ma ına çarçiwa dı heta ınka pê 8 milyon sermaye, 134 qaremetre asfalta germın kerd ru; ma 75 hezar kilometre kerraya parke u 15 kilometre zi pêyarayiro newe vıraşt. Rayiri ma yi ki xırabi, ma qediyayişê sezon ra ver pê asfalta germın vıraşti. Ma wazeni heme asfalta bajarê xu bıker newe; rayiri ki riyê xetê qazê tabii ra xerıpiyayi yin vıraz; rayiri ki tede trafikê wesayiton u insonon zaf o, sare dı ay rayiron, heme rayironê xu pê asfalta germın vıraz. Semedê ınay xebati ma dewom keni. Ma wesar dı çarçiwaya plan dı xebatonê servırazi ri dewom keni. Ma pê destegê Wezaretê Dormale u Bajari plentê asfalta xu vırazeni u ına saye dı xızmetê servırazi hina lez u hina bı qalite oni ca.”

Xızmeti bınvırazi

Reis Arıkan, xetê drenaj u awa weri ra zi behs kerd u hına qısey kerd; “Ma mehlayonê Mirzan, Baxçelievler u Yeni Mehla dı meselaya awa weri kerd safi. Ini mehlayon dı serron ra nat meselaya awa weri bibi. Mehlaya Simani dı mıntıqayê Yekmal dı 23 serron ra nat meselaya aw bibi. Ma semedê hemwelatiyonê mıntıqa qapasiteya 23 tonon dı yo depo vıraşt u meselaya awa weri kerd safi. Ma mehlayonê binon dı zi semedê meselayonê aw safi kerdış 1.000 metre zidyeri xet vıraşt; heto bin ra ma çırıki mezelon vıraşti u depoyi neweyi terfi vıraşti. Ma semedê xetê Qarliova Kuruk laser ra pawıtış, diyesê istinat vıraşt.”

Xebati peyzaj u çatrayiron

Reis Arıkan, bajar xemılnayiş ra behs kerd u va; “Ma semedê bajarê xu xemılnayiş gıroni doni xebatonê peyzaj. Ma ına çarçiwadı refuja miyonin ê Pırdê Cebexçur pê vıl u gulon xemılna; her dı sareyonê pırdi dı xebat kerd. Ma sarêk dı çırêko suni vıraşt, sareyê bin dı zi dergiya 300 metre ca xemılna. Ma kışta ın xebaton dı zaf qıymet doni bajarê xu şınasdayiş. Ma ına çarçiwa dı, çatrayironê bınateyê bajaron ser figurê egminê xu, Geulê Qulıngi, Tesisê Kaş ê Hesarek, Kaya Qertali vıraşti. Ini figuri heme qey bajarê ma zaf muhim i. Mesela egminê ma dınya dı riyeza dıyın dı ca geno. Cayi ki tede sıxletiya wesayit u insonon esta ma ay cayon keni hera u emniyetê trafik zidneni.”

Binaya xızmet ê belediya u lojmani eskerayi

Reis Arıkan vıraziyayişê binaya neweya Belediya ser vındert u va; “35 duenım erdê eskeriyayo ki dewırê belediyaya ma bıbı, yi ser inşaatê binaya belediyaya ma destpê kerd. Binaya xızmeti, wayirê 23 hezar qaremetre cayê vıraştışi ya. Tiya dı otoparqo ser guretı ê 100 wesayit, qapasiteya 500 teni dı salona konferansi, salona piser omeyişê meclisi, salona ramuej, salona mare, otoparqo ser vıstı u cayi zerguni esti. Çarçiwaya protokolê 35 duenım erazi dı dest bı vıraştışê 100 lojman, merkezê germi, binaya kantin, cayê nobet bı; temirê binaya merkezê germi zi destpê kerd. Ma wextê vıraştışê binaya xu dı dest bı vıraştışê ıni tesison kerd. Se ra 40 ê tesison temom bı.”

Merkezê sosyal

Reis Arıkan merkezê sosyalo ki semedê seqeton vıraziyeno nisbetê se ra 90 dı temom biyayişê inşaatê cı ra behs kerd u va; “Ma wazeni hemwelatiyi ma yi seqeti bajarê ma dı hina rehet bıcuyi, heyatê yin hina rehet bo. Semedê ınay, ma cayonê sosyalon vırazeni. Ina çarçiwa dı ma 500 qaremetre ser yo binaya 5 qat vırazeni. Se ra 90 ê inşaatê ına merkezê sosyal temom bı. Ina merkez serra 2020 dı temom bena.”

Tırkiya dı vadiyo verin ê şar

Reis Arıkan Tırkiya dı dora verin Çolig dı vıraştışê Vadiyê Şar ra behs kerd u va; “Vadiyê Cebexçuri, qey turizm u heyato sosyal ê bajarê ma cayêko stratejik o. Vadiyê ma 235 hektar ser do. Ma semedê Tırkiya dı vadiyo verin ê şar vıraştış xebıtiyeni. In vadi, heyato sosyal ê bajarê ma keno zengin u ekonomiya bajarê ma aver beno. Wezirê Dormale u Bajari Murat Kurum 20 milyon lira desteg dono ma. Ma pê ın desteg etab bı etab projeyê xu erzeni fealiyet. Ma çarçiwaya projeyê Vadiyê Şar dı zê parkon, fıskiyeyon, rayirê pêyayon, rayirê bisiklet romıtış, cayonê spor, bononê hobi, cayonê sosyalon vırazeni.”

Tesiso newe ê aw pakkerdış

Reis Arıkan, tesisê aw pakkerdışo ki serra 2003 dı 16 hezar metrekup ser vıraziya bı hıni qimnêkerdışê yi ser vındert u yo tesiso newe vıraştış ra behs kerd; “Nıfusê bajarê ma zidya, hıni pê ın tesis ihtiyacê bajar niviyereno. Semedê yona tesisê aw pakkerdış vıraştış xebati ma dewom keni. Homa biyar weri tesiso newe u tesiso verin bı şeklo entegre xebıtiyeni. Ma ın semed ra, pê desteqê Wezirê Dormale u Bajari Murat Kurum, çarçiwaya İPA dı yo tesiso newe vırazeni. Wext ma ın proje temom bıker, heta serra 2050 ihtiyacê bajarê ma yeno viyarnayiş.”

“Ma bajarêko bışexsiyet vırazeni”

Reis Arıkan, semedê yo bajaro bışexsiyet vıraştış xebıtyayiş ra behs kerd u hına va; “Bınvırazi ra heta servırazi, xebatonê peyzaj ra heta cayonê sosyalon, vıraşteyonê fiziki ra heta xebatonê kultur ma pê projeyonê xu bajarê xu keni yo bajaro wayirê şexsiyeti. İnşallah wext ma ıni xebaton bıker zi ma niverdeni weziyeto sosyal ê bajarê ma bıxerıpiyo. Sermayedariyi u projeyi ki istikbalê bajarê ma bedılneni, ma yo bı yo yin erzeni fealiyet. Hedefi ki ma semedê huzur, weşi u şayiya şarê tesbit kerdi, ma pê gomonê muhkemon hetê ay hedefon ser şıni. Semedê ma, memnuniyet, huzur u refaha şarê ma, heme çi ra ver yeni. Ma heme xebatonê xu pê ın fıkır keni.”

Program pê person persayiş u cewab persondayiş qediya.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal