Muameleyê İmar u Ruhsat

Muameleyê İmar u Ruhsat

İMAR-RUHSAT

DOSYAYA TEVHİD U İFRAZ

Muhendisê Xeriteyo ki serbest xebıtiyeno, yı het dı semedê parsel yokerdış ya zi şıq kerdış dosyaya beyanname yeno hedrekerdış u muracatê Mudırtiya İmar ê Belediya beno.

ÇAPÊ İMARİ

Arzuhal

Çapê  1/1000 dı krokiye aplikasyoni (Mudırtiya kadastro ra)

Nusxaya esasa tapu

Raporo verin ê mutalaya jeoloji (muhendisê jeoloji ra)

TESDİQÊ PROJE

a)Mimari

Arzuhal

Çapê İmari

Projeyo Mimari

Wesiqeya Weziyetê Sıcil (Wadeyê Mimaron ra)

Muelifê proje (bıxu)

b) Betonarme

Wesiqeya Weziyetê Sıcil (Wadeyê Muhendison ra)

Projeyo Betonarme u Hesabi

Projeyo Mimariyo tesdiqbiyayi

Raporê mutalaya jeolojik

 

RUHSATÊ VIRAŞTIŞİ

Arzuhal

Senedê Tapu

Çapê İmari u Kroki

Raporo jeolojik u raporo jeolojiko verin

Hesabi Vınderteyi

Wesiqayi Weziyetê Sıcil (Wadeyon ra)

Projeyi (Vınderte+Vınderte TUS, Ceyron+Ceyron TUS, Mimari, Tesisato Mekanik+TUS, Asansor) (Her yoyi ra 4 hebi)

Nuşteyê Sigorta

Plan Kote

Taahudnameyi (Wayirê mali, eger esto mutahid u mimar u muhendisi ki TUS gıroto)

a)Ruhsatê Temiri

Arzuhal

Projeyê temiri (4 hebi)

Tapu+Çapê İmari

Muwafaqatê wayironê qaton

Wesiqaya qeydê tapu

Ruhsatê Newekerdışi

Arzuhal

Çapê İmari ( Bı tarixo newe)

Tapu

Projeyo Mimari

MIHİNÊ YEMİ

Arzuhal

Çapê İmari

Krokiyê Kadastro

Ruhsatê Vıraştışi

Projeyo Mimari ( Tesdiqbiyayi)

Defterê İnşaati

VİZEYA YEMİ

Ruhsatê Vıraştışi (Esasê cı)

Projeyo Mimari u vınderte

Defterê İnşaati

VİZEYA BASMANÊ AW

Muhendisê xeriteyo ki xuser xebıtiyeno,yı  ra derheqê tesbitê parseli dı krokiyê Basmanê Awyeno gırotış.

VİZEYA QAT

Projeyo Mimari (Tesdiqbiyayi)

Projeyo Vınderte (Tesdiqbiyayi)

Defterê İnşaati

NOT:Mudırtiya İmar semedê vizeya yem u qat pê sistemê randevu xebıtiyena. Iney ra lazımo merkezê koordinasyon u munasebetê şar rarandevu biyero gırotış.

WESİQEYA DESTUR Ê ŞIXULNAYİŞÊ VIRAŞTEYİ ( RAPORÊ İSKAN)

Arzuhal

Ruhsatê Vıraşteyi

Projeyo Mimari (Tesdiqbiyayi)

Çapê İmari

Tapu

Kroki (Nisbetê 1/1000 dı)

Defterê İnşaati (Lazımo heme vizeyi cı beri gırotış u hetê mesulonê fenniyon ra imza bıbo)

Mesulonê fenniyon ra wesiqaya gurı qêdinayiş

İTIFAQÊ QAT U MULKİYETÊ QAT

Arzuhal

Proje(Mimari), eger esto projeyê temiro mimari

Ruhsatê Vıraştışi (Eger esto bı ruhsatê temiri)

Tapu

GURIQEDİNAYİŞ

Arzuhal

Ruhsatê Vıraştışi

Wesiqaya Desturê Şıxulnayişê Vıraşteyi ( Raporê iskan)

TEMİRÊ İMARİ

Arzuhal

Tapu

Kroki (Esasê cı)

Dosyaya ki hetê planvırazê bajarê xuseri ra biya hedrekerdış (weziyetê imarê ıkayıni yeno padusnayiş)

Wesiqaya Weziyetê Sıcil (Wade ra)

WESİQAYA TEHSİSÊ TAPU

Arzuhal

Kroki (Nisbetê 1/1000 dı)

Wesiqaya tehsisê tapu

Nusxaya qeydê tapu

 

 

XIZMETİ LABORATUAR

Eger biyero waştış binayon ra karot yeno gırotış, peyniya tetkike laboratuar dı zi derheqê weziyetê bina dı melumat dıyeno.

İnşaaton ra numune yeno gırotış u tetkikê laboratuar ra pey qeliteyê betoni tesbit beno (kıfş beno)

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal