Çapakçur Vadisi Proje Çalışmaları Başladı

Her platformda konuşulan ve Bingöl için önemli projeler arasında yer alan, bölgesel ve yerel kalkınma için acil ve stratejik öneme sahip Çapakçur Vadisi’nin planlamasına başlanıldı.

 

Bingöl’de kentsel yaşam alanlarında yaşanan sıkışıklığın önlenmesi, sosyal alanlar ile ticari faaliyetlere konu alanlar üretmek ve Bingöl  için önemli bir gelişim sağlanmasına yönelik  sosyal ve ekonomik yapıların inşaasına konu projeler ile  Çapakçur Vadisi’nin rehabilitasyon, koruma ve ekonomik yatırımlara konu çalışmaları Bingöl Belediyesi, DSİ Teknik personelleri ve TEMA Vakfı Bingöl İl Temsilcisi Cuma Karaarslanın katılımı ile başlatıldı

 

 

Bölgede taşkın koruma, dere ıslahı ve yaz döneminde kullanmak üzere su tutma yapılarının planlamasına konu projelerin yapılması, vadi için önerilen sosyal ve kültürel alanların belirlenmesi için alanda çalışma başlatan ekipler, ıslah çalışmasına konu olan tedbirleri yerinde inceleyerek gereken çalışmaların tamamlanması ile uygulamaya başlanacağını belirttiler.

 

DSİ Genel Müdürlüğü teknik personelleri, DSİ Bölge Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü elemanları ve Bingöl Belediyesi teknik elemanları ile TEMA Vakfı Bingöl İl temsilcisi Cuma Karaarslan’n katıldığı çalışmalarda Çapakçur Vadisi için yapılması planlanan çalışmalar tamamlanınca oluşan plan görselleri, Bingöl halkı ile paylaşılarak görüş ve önerilere açık olarak tartışılacak ve son şekli verilerek uygulamaya geçilecek.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Bu alanda yapılması düşünülen planlama ile koruma ve sosyal yaşam alanları ile insan hareketlerinin altyapısına uygun ihtiyaçlar ve modeller belirlenerek, kamu ve özel sektör yatırımlarına uygun olarak değerlendirilmesi ve ekonomik yatırımlar yapılmasına katkı sunulacaktır. Bingöl Belediyesi olarak Çapakçur Vadisi’nin önemini algılayan ve bu alanda yapılacak çalışmaların Bingöl’ün kentleşme sürecinde yaşanan sıkıntılarını aşmak üzere bir bilinç ile yaklaşıyoruz. Kentlerin gelişimi, kentsel ihtiyaçlarının ve yaşamsal menavra alanlarının öneminin farkındayız. Bu alanda sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere konu planlamalar ile kamu ve özel sektörün önündeki sıkışıklığı aşarak, gelişim sağlamayı sürdüreceğiz. Bu bakımdan belediyemiz Bingöl için öngördüğü kalkınma ve kamu yararı olan tüm faaliyetleri zaman geçirmeden yerine getirmek üzere sorumluluğunun bilincindedir. Bu bilinç ile halkımızın tüm beklentilerini karşılamak üzere vadi projesi ile bu vadiye konu insani sosyal yaşam altyapısının kurulacağı çalışmalar bizim için önemli bir alan olacaktır. Bu konuda Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Kalkınma Bakanımız Sn. Cevdet Yılmaz’ın destekleri ile çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

 

Başkan Barakazi, Çalışmaların üst havzadan başlayarak Çapakçur deresi bölgesinin tüm alanlarına yayılarak, 3 aşamalı bir uygulama ile kısa ve orta vadede planların halkla paylaşılacağı ve bu doğrultuda Bingöllülerin yaşamını güzelleştirecek doğal bir vadiyi de hayatlarına katacaklarını sözlerine ekledi.

 

Projenin Bingöl açısından önemini belirten ve projenin yapımında rol alan TEMA Temsilcisi Karaarslan, “Bingöl ili  Çapakçur vadisi ıslah proje ve planları ile hidrolojik verilere göre su ve taşkın önleme başta olmak üzere en önemli mevzunun Çapakçur’un yaz dönemlerinde yaşadığı su sıkıntısını ortadan kaldırmak için planlanan su depolama tesisleri ile bu vadi yeşil bir cennete dönüşecektir. Bu temel yaklaşıma konu proje ve detayların DSİ verilerine göre ele alınarak, DSİ desteği ile kıyı koruma yapıları, malzeme tutucu ıslah sekileri, su tutucu gölet yapıları, taşkın kıyısına konu konsept parkların inşası yapılarak bölgede flora ve faunanın canlandırılacağı, bu alanın insan yaşamına doğal dokusu ile hizmet edecektir. Alanda oluşturulacak parklar, hobi bahçeleri, at çiftlikleri, spor amaçlı tesisler, yürüme ve bisiklet yolları, Çay bahçeleri ve iaşe alanları, Eğlence alanları ve Bingöl kültür evleri olmak üzere vadi ıslah ve havza bazlı projeler ve fizibilite çalışmaları hazırlanarak uygulamaya konu teknik ve mali veriler elde edilecektir. Bu çalışmalar 3 aşamalı olarak gerçekleşecek olup,1 aşama DSİ ile birlikte oluşturulacak kamu yararına olan taşkın koruma ve su temini çalışmaları olacaktır.2 aşamaya konu Vadi planı ve yatırıma konu planların içerik ve teknik detaylarını hazırlamak üzere Fırat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında bir proje hazırlanarak sunulmak üzere planlanmış olup, 3 aşamada belirlenen plan ölçeğinde bu vadiyi bir sosyal yaşam ve turizm kümelenmesi altyapısına uygun yatırım alanlarına dönüştürmek olacaktır” diye konuştu.

 

Karaarslan, Bu vadi doğal dokunu bozmadan kentin sosyal alanı olarak iki yakadaki yerleşim alanının ortak yaşamı ve orta vadede Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden turizm katkısı sağlanacak, aynı zamanda bölgesel ölçekte bir faaliyet olacağını, bölge insanı için sosyal yaşam alanı olmanın yanı sıra önemli oranda yatırım ve istihdam sağlanacak projeler ile Bingöl için önemli bir alanın da kazandırılacağını belirtti.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal