BARAKAZİ ESNAFON DIR OMI YOCA

Reisê Belediye Yücel Barakazi, esnafon dır omı yoca. Barakazi derheqê xebatonê belediye dı bı teferuat melumat da esnafon u hemwelatiyon dır qısê kerd.

Barakazi ziyaret ra pê beyanatêk da u va, ma dor bı dor esnafonê xu ziyaret keni u ma yin dır yeni yoca.

Barakazi va, “Ma muhimiyêka pil doni esnaf u hemlatiyonê xu. Ma yin dır yeni yoca u derheqê problemonê yin dı qısê keni.

Barakazi qısêkerdışê xu rê hına dewom kerd, “Ma derheqê xızmetonê belediye dı melumat da esnafon u hemwelatiyon. Ma ge ge teşkilatonê ciya ciya dır yeni yoca. Ma yin dır istişare keni. Ma dor bı dor esnaf u hemwelatiyonê xu dır zi yeni yoca. Ini ziyareti munasebetê ma u şarê ma keno zıxm, ma yobinon ra keno nızd. Ma ıno ziyareton dı, şar ma çıta wazeno, ma gueştariya inon keni. Esnafê ma, ma ra çıta wazeno ma heme not guret. Ma inon wextêko kılm dı oni ca. Ma teyna qê problemon ra gueş nênoni şar ser. Memleketê xu dı çiyo ki ma vıraşt u şar pa biyo weş ma inon zi eşnaweni u çiyo ki ma vıraşt u kêm, ma qê kemasiya inon fıkır geni. Wext ma vineni ki şarê ma xızmetonê ma ra biyo memnun, ma zi keyfweş beni. Ma xebatonê xu rê dewom keni.”

Wext ziyaret dı esnafon zi va, “Ma benateyê xu dı Reisê Belediye di. Ma zaf keyfweş biyi. Ma qayili her wext Reisê Belediye miyonê xu dı vin. Çı ihtiyaciya ma esta, ma yo bı yo Reis Beg ra va. Homa xızmetonê yin bızêdin. Homa yin serfıraz bıker .”

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal