Askeri alan için devir işlemleri hızlandı

Belediye Meclisi, 35 bin metrekarelik askeri alanın devri için Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye yetki verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılması karşılığında devrin uygun olacağı kararını verdi.

 

Belediye eski hizmet binası karşısındaki 35 bin metrekarelik askeri alanın belediyeye devredilmesi için Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar olumlu sonuç verdi.

 

Bingöl şehir merkezindeki 701/1 parselde bulunan 35 bin metrekarelik askeri alanın Bingöl Belediyesi’ne devri ile ilgili başlatılan çalışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılması karşılığında devrin uygun olacağı kararını verdi. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerlendirme Firması tarafından anılan parsel için piyasa fiyatı olarak 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle toplam 24.850.000 TL bedel tespit edildi.

 

Bingöl Belediyesi Meclis Üyeleri, Temmuz Ayı Meclis Toplantısında askeri alanın devri için Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye yetki verilmesini kararlaştırdı.

 

Yeri komutanlık belirleyecek

Ticari alanın genişletilmesi noktasında önemli bir paya sahip olan askeri alanın devri için Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile komutanlığın belirleyeceği yerde kriterlere uygun bir şekilde yeni yer yapılacak.

 

Milli Savunma Bakanlığı, belirlenecek yeni yerde bir adet 10 araçlık park yeri, bir adet spor salonu, kondisyon salonu, sauna, iki adet depo, banyo ve hela, üç adet nöbet kulübesi, 400 metre uzunluğunda kışla içi asfalt yol ile 440 metre uzunluğunda çevre emniyet duvarının yapılmasını talep ediyor.

 

Meclis Kararı’yla Yetki Başkanda

Askeri alanın devri ve yeni yerin yapılması için gerekli görüldüğü durumlarda, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vb. Kamu Kurum Kuruluşlarıyla her türlü işlemler ile ilgili protokolleri imzalamak için Belediye Başkanı Yücel Barakazi`ye yetki verildi.

 

Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısında oy birliği ile aldığı kararda: “Gündemin 2. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 35,000 m2'lik alanın Belediyemize devri Hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda; Bingöl merkez Yenişehir Mahallesinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 35,000 m2 yüzölçümlü 1429 Ada 1 nolu parselin kıymet takdir bedeli oranında Türk Silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılması karşılığında Belediye Başkanlığına devri Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmüştür. Bu kapsamda düzenlenecek protokole esas olmak üzere Sermaye Piyasası Kurumu Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerlendirme Firması tarafından anılan parsel için piyasa fiyatı olarak 01.07.2015 tarih itibarıyla toplam 24.850.000 TL kıymet takdir bedeli tespit edilmiştir. Bu nedenle 24.850.000 TL (Yirmi dört milyon sekiz yüz elli bin) kıymet takdir bedeli oranında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılması ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Yücel BARAKAZİ'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal