Üstyapı ihalesi sonuçlandı

Bingöl Belediyesi, üstyapı yapım işini 26 Haziran 2015 tarihinde 19 firmanın katılımı ile ihale etti. Şehrin eksik kalan üstyapı yapım işi ihalesini 8.813.993,55 TL bedel ile Ladin Ağaç Ür. Dnş. Yap. San tic. Aş.- Eren Elek. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi aldı.

 

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi’nin, şehrin sorunlarını çözmek için yaptığı çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. 2013 yılında başlanan üstyapı çalışmaları 2014 yılı Kasım Ayı sonu itibari ile yüzde 85 tamamlandı ve ihale sona erdi. 2015 yılında şehrin eksik kalan üstyapı yapım işi için çalışmalarına başlayan Bingöl Belediyesi, şehrin üstyapı işini ihale etti. 26 Haziran 2015 tarihinde Bingöl Belediyesi tarafından 19 firmanın katılı ile ihale edilen Bingöl merkez üstyapı yapım ihalesini 8.813.993,55 TL bedel ile Ladin Ağaç Ür. Dnş. Yap. San tic. Aş.- Eren Elek. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi aldı.

 

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü,  “Üstyapı çalışmalarında eksik kalan yüzde 15’lik kısım için ihalemizi gerçekleştirdik. Üstyapıda eksik kalan işlerin bitmesi ile birlikte tüm cadde ve sokaklar yenilenmiş olacak. Mirzan, İnalı, Yenimahalle, Şehit Mustafa Gündoğdu, Simani (Şenik Barakaları dahil) Mahallelerinde eksik kalan yerlerde üstyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz. 3 bin 990 m2 Asfalt Binder Tabakası Yapılması, 11 bin 115 m2 Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması, 360 bin 301 m2 Buhar Kürlü Beton Parke, Kilitli Taş Döşemesi (Yol), 25 bin m2 Buhar Kürlü Beton Parke Kilitli Taş Döşemesi (Kaldırım) dahil olmak Üzere 48 İş Kalemi ihale kapsamında yapılacaktır. Üstyapı yapım işi sözleşme imzasından sonra 120 takvim gününde teslim edilecek. Şehrin eksik kalan üstyapı yapım işi ihalesinde; komisyon tarafından dosyalar incelendi ve gerekli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık maliyetin 18.578.509,94 TLihalede, 8.813.993,55 TL bedel ile Ladin Ağaç Ür. Dnş. Yap. San tic. Aş.- Eren Elek. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi aldı. Kesinleşen ihale kararı 06 Temmuz 2015 Pazartesi günü itibariyle ihaleye katılan bütün firmalara tebliğ edildi” denildi.

 

Açıklamada, ihale komisyonu tarafından yapılan incelemelerde şu görüşlere yer verildiği belirtildi: “İhaleye 3. Sıra noda katılan Öz-İkbal Madencilik İnş. Tem.  Tarım Hayv. Nak.  Yak. Tic. San. Ltd. Şti. –Sekvan  İnş. Tic. San. Ltd. Şti. İş ortaklığının belgelerinin incelenmesinde;  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39. Maddesinin 9. Fıkrası  tüzel kişi tarafından  İş deneyimini  göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğinin  yarısından fazla  hissesine  sahip ortağı  olması halinde  Ticaret ve Sanayi Odası  / Ticaret Odası  bünyesinde bulunan Ticaret Sicil memurlukları veya   Yeminli Mali Müşavir yada  Serbest Muhasebeci  Mali Müşavir tarafından ilk ilan  veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve   düzenlendiği tarihten geriye doğru   son bir yıldır kesintisiz olarak   bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur’  hükmü gereğince   sunulması gereken ortaklık durum belgesinin    sunulmadığı gerekçesiyle, İhaleye 6. Sıra noda katılan Ali Haydar Varan ( Varan İnş.  ) – Haliloğulları Yakıt Nak. Turizm İnş. Tar. Hyv.  Tic. San. Ltd. Şti İş ortaklığının belgelerinin incelenmesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. Maddesinin  ( a )  bendi  “  ilgili mevzuatı uyarınca Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan  aday veya  istekliler  yıl sonu bilançosunu veya bilançonun 3 fıkradaki   kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini “ ( b )   bendi  “  ilgili  mevzuatı uyarınca  Bilançosunu yayınlatma  zorunluğu  olmayan   aday ve   istekliler     yıl sonu bilançosunu veya  bilançonun 3. Fıkradaki kriterleri   sağladığını gösteren bölümlerini   yada bu kriterlerin  sağlandığını göstermek üzere  Yeminli  mali Müşavir  yada Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.”  Hükmü gereğince sunulması gereken Ali Haydan Varan kendisine ait bilançosunun sunulmadığı,    yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 11. Fıkrası “ İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde iş hacmine ilişkin kriterlerin her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. “ Hükmü gereğince sunulması gereken Gelir Tablosunun sunulmadığı ve  Haliloğulları Yakıt Nak. Turizm İnş. Tar. Hyv.  Tic. San. Ltd. Şti. nin Gelir tablosunun ise yetersiz olduğu gerekçesiyle, İhaleye 7. Sıra noda katılan Umak İnş. ( Umut Aksu ) - Gelişim Mühendislik      ( Orhan Günerigök ) ortak girişimi Firmasının İş ortaklığının belgelerinin incelenmesinde,   İlgi Ortak girişim firmasının sunmuş olduğu Teklif Birim fiyat cetvelinin 23, 24, 43 ve 44.  Sıra nolu    İş Kalemlerindeki     miktarları yuvarlatma  yaparak  değiştirdiği  gerekçesiyle, İhaleye 8. Sıra noda katılan, İnş. Mühendisi ( Fahri Hiraoğlu ) - Öz Sağlar İnş. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığının belgelerinin incelenmesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. Maddesinin  ( a )  bendi “  ilgili mevzuatı uyarınca Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan  aday veya istekliler  yıl sonu bilançosunu veya  bilançonun 3. fıkradaki   kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini “  ( b )   bendi  “  ilgili  mevzuatı uyarınca  Bilançosunu yayınlatma  zorunluğu  olmayan   aday ve   istekliler     yıl sonu bilançosunu veya  bilançonun 3. Fıkradaki kriterleri   sağladığını gösteren bölümlerini   yada bu kriterlerin  sağlandığını göstermek üzere  Yeminli  mali Müşavir  yada Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.”  Hükmü gereğince sunulması gerekirken Fahri Hiraoğlu’nun Bilançosunun sunulmadığı gerekçesiyle, İhaleye 10. Sıra noda katılan Özgür İnş. Tic. San. Ltd. Şti Firması’nın belgelerinin incelenmesinde, Teklif Birim Fiyat Cetvelinin 48. Sıra nolu İş Kalemindeki miktarın hatalı yazıldığı gerekçesiyle,  teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Geçerli Tekliflerin İş Deneyim tutarları güncellenerek uygun olduğu tespit edilmiştir. Geçerli 13 adet teklifle yapılan hesaplamalar sonucunda aşırı düşük teklif sınır değeri 9.744.564,00.-TL olarak tespit edilmiştir.   İhaleye ikinci sıra noda katılan İnşa İnş. Tic. San. Ltd. Şti.- Güneş İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve İhaleye 5. Sırada katılan ladin ağaç Ür. Dnş. Yap. San Tic. Aş.- Eren Elek. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimlerinin tekliflerinin sınır değerin altında kaldığı,  ancak İhaleye ait Tip İdari Şartnamesinin 33.2. maddesi gereğince “ İhale Kanununun 38. Maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin Ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2.  maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır. “  hükmü gereğince aşırı düşük teklif sorgulanması yapılmamıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bingöl Belediyesi Şehir merkezi Yol ve Kaldırım Kaplaması yapım işi ihalesinde,  geçerli en düşük teklifi veren Ladin Ağaç Ür. Dnş. Yap. San Tic. Aş.- Eren Elek. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ortak girişiminin 8.813.993,55 TL teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif,  geçerli ikinci en düşük teklifte bulunan İnşa İnş. Tic. San. Ltd. Şti.- Güneş İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ortak girişiminin 9.758.200,00 TL teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal