İlimizin Coğrafi, Nüfus ve Genel Bilgileri

İlimizin Coğrafi, Nüfus ve Genel Bilgileri

Yıllara Göre Bingöl Nüfusu
YILLAR BİNGÖL NÜFUSU
1935 62954
1940 70184
1945 75510
1950 97328
1955 113341
1960 131364
1965 150521
1970 177951
1975 210904
1980 228702
1985 241548
1990 250966
1997 234790
2000 255355
2007 251552
2008 256091
2009 255475
2010 255170
2011 262263
2012 262507
2013 265514
2014 266019
2015 267184

 

 

BİNGÖL İLİNİN NÜFUS DURUMU VE İLÇE NÜFUSLARI

 

Bingöl nüfusu 267 bine çıktı

Bingöl nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 267 bin 184 kişiye çıkarken, merkez nüfusu da 108 bin 267 oldu.

 

Bingöl merkezde ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 4 bin 181 kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2015 tarihli verilerine göre, Bingöl'ün yeni nüfusu 267 bin 184 kişi oldu. Erkek sayısı 136 bin 601, kadın sayısı ise 130 bin 583 oldu. İl ve ilçe merkezleri nüfusu 82 bin 278’i erkek, 78 bin 336’sı kadın olmak üzere 160 bin 614 kişi oldu. Belde ve köylerde yaşayanların nüfusu 54 bin 323’ü erkek, 52 bin 247’si kadın olmak üzere 106 bin 570 kişi oldu. Kilometre kareye düşen kişi sayısı ise 32 olarak hesaplandı. Belde ve köylerde yaşayan nüfusun bir önceki yıla göre 4 bin civarında azalma olduğu görüldü.

 

Bingöl’ün merkez nüfusu ise 108 bin 267 oldu. Bu nüfusun 55 bin 437’sini erkekler, 52 bin 830’unu kadınlar oluşturdu. Belde ve köylerde ise 54 bin 323’ü erkek, 52 bin 247’si kadın olmak üzere 106 bin 570 oldu. Bingöl merkezin toplam nüfusu ise 76 bin 692’si erkek, 73 bin 934’ü kadın olmak üzere 150 bin 626 olarak hesaplandı.

 

Bingöl nüfusunda istikralı artış var

2007 yılında 251 bin 552 olan Bingöl nüfusu, 2010 yılında 255 bin 170’e, 2012 yılında 262 bin 507’ye, 2013 yılında 265 bin 514’e yükseldi. Son 10 yılda sürekli artan Bingöl nüfusu, 2014 yılında 266 bin 19’a, 2015 yılında ise 267 bin 184’de yükseldi. 2014 yılında merkez ilçenin belde ve köylerle birlikte 147 bin 87 olan nüfusu 2015 yılında 150 bin 826’ya yükseldi.  Bingöl İl sınırları içerisinde bulunan belde ve köylerin toplam nüfusu 2014 yılında 110 bin 331 iken 2015 yılında 106 bin 570’e düştü.

 

Nüfusu en fazla olan ilçe Genç

Genel olarak ilçe nüfuslarında bir düşüşün olduğu kaydedildi. Bingöl'de sırasıyla nüfusu en kalabalık ilçeler 150 bin 626 kişi ile merkez ilçe, 34 bin 591 kişi ile Genç, 33 bin 088 kişi ile Solhan ilçeleri oldu. Diğer ilçeler ise şöyle; Adaklı 8 bin 625, Karlıova 30 bin 603, Kiğı 4 bin 958, Yayladere 1 bin 836, Yedisu 2 bin 857

EKONOMİİl ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Bingöl Dağları'nın yüksek yaylalanndaki sulak otlaklar hayvancılık için çok elverişlidir; çok sayıda koyun ve kıl keçisi beslenir. Hayvancılık canlı hayvan ticaretine yönelik olduğu için peynir ve tereyağı gibi hayvansal ürünler yeterince elde edilmez. Arıcılıkla uğraşılmasına karşılık modern yöntemler kullanılmadığından arıcılık da gelişmemiştir. Bingöl yaylalannda beslenen hayvanlar genellikle Arap ülkelerine satılmaktadır.

 

Bitkisel üretime elverişli akarsu vadilerindeki düzlüklerde tarla ve bahçeler vardır. Bu alanlarda buğday, şekerpancarı, karpuz ve domates yetiştirilir. İlin önemli bitkisel ürünlerinden biri de cevizdir.
İl topraklarında demir, fosfat ve linyit yatakları vardır.

 

Yeni Açılan Organize Sanayi ile bir çok fabrika kurulmuş olup ve hava yolu ulaşımının bitmesiyle daha da fazla fabrikalar açılarak Bingöl iline büyük oranda ekonomik güç katılacaktır.

BİNGÖL İLİNİN COĞRAFİ DURUMU

Bingöl İli Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Doğusu Muş, kuzeyi Erzurum ve Erzincan, Batısı Tunceli ve Elazığ, Güneyi ise Diyarbakır İlleri ile çevrilidir. Bingöl İli 41º 20 ve 39º - 56º doğu boylamları ile 39º - 31 ve 36º - 28º kuzey enlemleri arasında yer alır.

İlin Merkez dışında Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu olmak üzere 7 İlçesi bulunmaktadır. İl Merkezi denizden 1151 metre yükseklikte Çapakçur ovasının kuzeybatı köşesinde Murat suyuna Genç İlçesi civarında kavuşan Göynük suyunun bir koluna hakim düzlük üzerinde kurulmuştur. Elazığ – Tatvan yolu üzerindeki Bingöl, daha önceleri burada vadi içinde kurulu iken şehrin 1950’lerden sonra hızla gelişmesi sonucunda hakim olan düzlüğe taşınır.

BİNGÖL İLİNİN FİZİKİ COĞRAFYASI
A-JEOLOJİK VE JEORFOLOJİK ÖZELİKLERİ

İl sınırları içinde arazi oldukça engebeli ve yüksek olup, denizden yüksekliği 1250 metreyi aşar Dağlar ve tepelik alanlar çok geniş bir yer kaplar. Yükseklikleri 2000 metreyi aşan dağlık alanlar ise 1500-2000 metre arasında yükseltiye sahip olan tepelik alanların 3. jeolojik zaman (meozoik Tersiyer) da tektonik hareketler sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Bingöl dağlarının yapısında genellikle bazalt ve andezitler bulunur. Kuzey-Batı Güney-Doğu yönünde uzanan Bingöl dağlarının kuzey yamaçları hafif eğimli olduğu halde güney kesimleri oldukça sarptır.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
1- DAĞLAR

Bingöl arazisi çok dağlıktır. Yükseklikleri 3000 metreyi aşan dağlar bulunur. Dağlar üzerindeki yaylalar ve düzlüklerin yükseklikleri 2000 metreden aşağı düşmez. Ova niteliğindeki yerler bile 1000 metrenin üzerinde bulunmaktadır. Bingöl ovasının dört tarafı tarafı dağlarla çevirilidir.Dağların Yüksek kısımlarını doruklar, buzul gölleri, etek kısımlarını ise moren kalıntıları kaplar. Dağlar genellikle seyrek ormanlık olup, güney bölümlerinin bazı kısımları çıplaktır.

Meşe ormanları dağların 1200möetreden aşağı kısımlarında görülür. Volkanik sahaların en çok rastlandığı yer Göynük suyu ile Peri suyu arasındaki bölgedir.

Volkanik olan bu bölge çukurluk ve yükseltileriyle dağların genel durumunu bozacak niteliktedir. Ayrıca buradaki dağların bünyesinde kısmen bezalt türünde akıcı, kısmen andezit tipinde kıvamlı lavlar büyük yer tutar. Üçüncü zaman sonlarındaki tektonik olaylar neticesinde kırılmalardan sonra yeryüzüne çıkan lavlar bir örtü gibi etrafa yayılmıştır. Bu arada bazı kırılmalar sonucunda bu örtünün bazı kütleleri çökmüş, bazıları ise yükselmiştir. Bingöl İline adını veren Dağları bu zamanda oluşmuştur.

BAŞLICA DAĞ VE TEPELER

DAĞIN ADI YÜKSEKLİK
Bingöl Dağı 3250
Genç Dağı 2940
Şeytan Dağı 2906
Şerafettin Dağı 2544

 

OVALAR

Bingöl’de dağlar orta kısımlarda birbirinde uzaklaşarak genişlemiş ve bu genişleyen yerde Bingöl ovası meydana gelmiştir. Bu ovayı bir çok akarsular çeşitli yönlerde parçalanmıştır. Ovanın yüzölçümü 80 km² olup deniz seviyesinden yüksekliği 1150 metredir. Bingöl Ovası’ndan; Genç, Karlıova ve Sancak Ovaları gibi küçük ovalar da mevcuttur.

AKARSULAR

Peri suyu : İl sınırları içindeki uzunluğu ilin en önemli Peri Suyu’dur. Toplam 258 Km. uzunluğa sahip Peri suyu’nun İl sınırları içindeki uzunluğu 112 km’dir. Karagöl ve Bingöl Dağları’ndaki kaynaklardan çıkan sular Karlıova İlçesinin kuzeybatısında Elmalı dersi ve Çerme’de Kalmas deresi ile birleşerek Peri Suyu’nu meydana getirirler. Peri suyu buradan itibaren güneydoğu yönünde akıp Kiğı sınırları içinde çorik dağı’ndan Fas deresini, daha güneyden Çobi Suyu ve kalman deresini alarak il sınırlarından çıkar. Tunceli il sınırları içinde geçerek Muzur suyu ile birleşir. Elazığ’da yeşildere civarında Fırat’a karışır.

Murat Nehri : İlin en önemli akarsularından biridir. Aynı zamanda Fırat’ın en büyük kollarından biridir. Nehir kaynağını Van Gölünün kuzeybatı ucundaki Aladağdan ve Bingöl dağlarından aldıktan sonra Malazgirt, Muş, Bulanık ve Bingöl gibi yer yer yüksek ovaları ve dağları doğu-batı doğrultusunda aşarak Elazığ İli sınırlarına girer. Keban ilçesinin kuzeydoğusunda karasu ile birleşerek Fırat Nehrini meydana getirir. Murat Nehri’nin Bingöl İli içindeki toplam uzunluğu 96 km.dir.

Göynük Suyu : Murat Nehri’nin bir kolu olan Göynük suyunun başlangıç ve bitiş noktaları İl sınırları içinde kalmaktadır.Bingöl dağları’nın batı yamaçlarındaki Karkapazarı Köyünden doğup çoriş dağlarından bazı dereleri alarak Ekinyolu Köyü yakınındaki Mendo Suyu ile birleşir. Bundan sonra Genç İlçesi yakınındaki Murat Nehri’ne karışır.

GÖLLER

Bingöl İli sınırları İçerisinde büyüklük açısından önemli sayılabilecek herjangi bir göl yoktur. Fakat çok sayıda buzullar tarafından açılmış sirk adı verilen küçük göl vardır. Bu göllerin en önemlileri şunlardır : Gölbahri, Kerkis Gölü, Zırlır Gölü, Sar Gölü, Kuş Gölü, Harem Gölü, Er Gölü, Kıllı Göl, Manastır Gölü, Belli Göl, Karlı Göl, Çili Göl ve İçme Gölüdür.

BASINÇ VE RÜZGAR

İlkbaharla birlikte hava ısınmaya başlasa da çevredeki dağların yüksekliği sebebiyle dağlık kısımların nisbetten soğuk olur. Ova ve dağlar arasında görülen basınç farkından ötürü ovaya doğru bir hava akımı görülür. Sonbahar ve kış mevsiminde ise Sibirya’daki yüksek basınç merkezi Bingöl’üde etkisi altına alır. İlde hakim olan rüzgarlar genellikle batı –kuzeybatı istikametinden eserler.

TABİ-İ BİTKİ ÖRTÜSÜ

Doğu Anadolu’nun en zengin orman alanlarına sahip olan İllerden biri olan Bingöl’de ağaç türü olarak meşenin meydana getirdiği ormanlar yaygındır. Bu ormanlar 1900 m. Yüksekliğe kadar yayılış gösterir. Ancak ormanların uzun süre tahrip edilmesi sonucunda ve ormanların tam anlamıyla yok edildiği yerlerde bozkır (Step) bitki örtüsü görülür.

İlin toplam arazisi 812.537 hektar olup bu arazinin kullanım durumu şöyledir; %7.28’i tarım arazisi, %27.92’si orman, % 10.25’i ağaçlandırma alanı, % 51’i mera, % 2.2’si çayır ve % 1.3’ü diğerleridir.

İKLİM

Kuzeyden sokulan nemli-serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak,kışları soğuk geçmektedir.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Bingöl’de yıllık ortalama sıcaklık 12.1 derecedir. Yıllık yağış tutarı 873.7 mm. kadar olup, kar yağışlıgün sayısı 24.5 gün, donlu gün sayısı ise 94.1 gün kadardır.İlimizde belli başlı yaylalar ise; Bingöl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Genç'te Çötele (Çotla) Yaylası, Karlıova'da Hırhal ve Çavreş Yaylası, Kiğı'da Kiğı Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları, Adaklı'da Karer Yaylası'dır.

Hayvancılık için de çok elverişli olan bu yaylalar, Beritan aşireti (Bertyan) ve çevre köyler için vazgeçilmez özelliklere sahiptir. Yine bu yaylalarda yapılan arıcılıktan elde edilen bal yurdun her tarafından aranır duruma gelmiştir. İKLİM: Kuzeyden sokulan nemli-serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak,kışları soğuk geçmektedir.Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Bingöl’de yıllık ortalama sıcaklık 12.1 derecedir. Yıllık yağış tutarı 873.7 mm. kadar olup, kar yağışlı gün sayısı 24.5 gün, donlu gün sayısı ise 94.1 gün kadardır.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal