213 12 18 Zazaki MENÜ
Temmuz 2019 Meclis Gündemi 01-07-2019 10:38

Belediyemiz Meclisi 01.07.2019 pazartesi günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem başlığı altındaki maddeleri görüşmek üzere Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi Togem Toplantı Salonunda olağan toplanacaktır

 • Sıtkı BOZAN’ın Gri Pasaport Talebi
 • Güneş Enerjisi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
 • Kadro İhdası
 • Özel Halk Otobüs Güzergâhı (Trafik Ulaşım Komisyon Raporu)
 • Özel Halk Otobüs Rayici (Komisyon Raporu)
 • Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi
 • Plan Tadilatları (4 Ad.)
 • Ücret Tarifeleri
 • Kadın Erkek Komisyon Raporu
 • Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu
 • Ar-Ge Komisyon Raporu
 • İmar Komisyon Raporu
 • Çevre Sağlık Komisyon Raporu