Kentin ihtiyacına konu alanlarda proje üretilecek

Bingöl Belediyesi bünyesinde kurulan Proje ekibinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Barakazi, Proje ekibini önemsediklerini ifade ederek, “Proje ekibi kentin ihtiyacına konu alanlarda proje üretecek” dedi

 

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi’nin seçim döneminde projeleri arasında yer alan ‘Belediye Proje Ekibi’ faaliyetlerine devam ediyor. Başkan Barakazi’nin talimatları doğrultusunda kurulan proje ekibi yerli ve yabancı fonların belediyeye aktarılması amacıyla proje üretecek.

 

İlin kentsel alanlarının geliştirilmesi ve planlara uygun altyapı, kültür, turizm, sosyal kalkınma, istihdam, sosyal sorumluluk ve belediyenin kapsayıcı tüm hizmetlerinin planlı olarak sağlanması için proje ve planların oluşturulması, bu planların kentsel işleyişi kolaylaştırıcı çalışma ve desteklere erişim hizmetlerinden yararlandırılması amacı ile kurulan proje ofisini ziyaret eden Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Proje ekibi eğitimlerini ve proje çalışmalarını yürüten Cuma Karaarslan’dan bilgi aldı.

 

Kentlerin gelişimi, demokrasi ve kent kültürünün birlikte inşasının sağlanması için projeli yaklaşımların önemli olduğunu belirten Başkan Barakazi, yapılacak çalışmaların hedef kitleler ile tartışılarak olgunlaştırılacağını ifade ederek, “Bu kapsamda kamu yararı sağlayan her çalışmayı harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bilgi ve beceri kapasitemizi arttırarak dışa bağımlılığı azaltacak ve teknik personelimizle önemli atılımlar gerçekleştireceğiz. Bu ekibi önemsiyorum. Bunun için kurulan birimimize ait yer ve altyapı kurulumu sağlanmış, oluşacak sekreterya ile belediyemiz yönetim birimi olarak önemli çalışmalar yapılmasını bekliyorum” diye konuştu.

 

Kurulan ekibin proje yapma ve uygulama eğitimlerini sağlamak üzere guruba katılan TEMA Temsilcisi Cuma Karaarslan, “Proje ekibi Bingöl Belediyesi’nin kurumsal yapısı bünyesinde işlevsel bir birim olarak konumlanması en önemli dayanak olmuştur. Var olan insan kaynaklarımızı bilgi kaynağına dönüştürmek ve eylemsel bütünlük ortak akıl, kent ve demokrasi gelişimi için ortak çalışmaları yakında kamuoyu ile paylaşacak ve bu paylaşım sonucu projelerin yerel sahiplenme ile hayata geçirilmeyi hedefliyoruz” dedi.

 

Karaarslan, “Kendi insan kaynaklarımız ile yerel sorunların aşılmasına katkı sunmak üzere belediyemiz bünyesinde Belediye Başkanımız Yücel Barakazi’nin destekleyici, kuşatan ve ortak kılan anlayışına binaen kurulması ve kurumsallaşması önemli sorumluluklar almamıza neden olmuştur. Bu bilinçle proje ekibi; çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda tüm argümanları ve eğitimi eşleştirerek, proje kültürü, proje hazırlama, yerel proje ihtiyaçları ve fon kaynakları konusunda sağlanan eğitim ile belediye bünyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve diğer birimlerden teknik personelin katılımı ile başlanan eğitimlerin ilk uygulama alanı Çapakçur vadisi olacak. Proje birimleri ve alt ölçek planları kapsamında kadrolar oluşturuldu. Bu alanda eğitim ve fiziki mekan desteği ile belediyemiz kurumsal bir proje birimi ile yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.

 

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal