İşyeri açmak için önce ruhsat alınmalı

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, işyeri açacak vatandaşların öncelikle Bingöl Belediyesi’nden ruhsat izni almaları, sonrasında ise işyerlerini açmaları gerektiğini vurguladı.

 

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İşyeri açmadan önce vatandaşların Bingöl Belediyesi’nden ruhsat almaları gerektiğine vurgu yapılarak, işyeri açılmadan önce ruhsat talebinin olması gerektiği ifade edildi.

 

Açıklamada, “Belediyemiz sınırları dahilinde işyeri açacak vatandaşlarımız işyerini açmadan önce Bingöl Belediyesi Ruhsat ve Denetim Şefliği’ne müracaat etmesi gerekmektedir. İşyeri açacak olan vatandaşlarımız işyerini tutmadan önce bu işyerinin tapu ve yapı kullanım izin belgesiyle (fotokopisi) birlikte birimimize müracaat ederek, işyerinin iş nevine göre uygun olup olmadığı önce evrak üzerinde bakılarak, daha sonrada yerinde kontrolü yapılarak vatandaş bilgilendirilmektedir. Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri düzenleyen bu Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan hiçbir işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmü uyarınca yasal işlemler yapılmaktadır” denildi.

 

Müracaat edilecek işyerlerinin türüne göre belge isteneceği ifade edilen açıklamada, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; Sıhhi Müesseseler, Gayrisıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için ayrı ayrı belge istenmektedir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatları gerekli evraklar hazırlandıktan sonra Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Şefliği’ne şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce yapılır. İlgili işletmenin iş nev’ine göre Ruhsat ve Denetim Şefliği tarafından; İtfaiye Müdürlüğü’ne (Yangın, patlama v.b yönünden), İl Emniyet Müdürlüğü’ne (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), Tapu Müdürlüğü’ne (kat malikleri ve muvafakat yönünden), Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne (imar yönünden), Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne (çevre ve gürültü yönünden), gerekli görüldüğünde diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için yazı yazılır. Bu kurumlardan uygunluk görüşleri yazılı olarak Ruhsat ve Denetim Şefliği’ne ulaştıktan sonra oluşturulan ruhsat komisyonunca mahallinde tetkikleri yapılır, varsa eksikler ve noksanlar giderilmesi için uyarılır. Eksik ve noksan yoksa ruhsat harçları yatırılarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı basımı yapılarak imzaya sunulur. İmza işlemi biten İşletme ruhsatı şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir. Verilen ruhsatların aslı yönetmelik gereği işletmede herkesin görebileceği bir yere asılır” ifadelerine yer verildi.

 

İşyeri olup ruhsatı olmayan esnafın ruhsat alması gerektiği belirtilen açıklamada, aksi taktirde cezai işlemin uygulanacağı kaydedildi.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal