Belediyeler, proje konusunda bilgilendirildi

Bingöl’deki belediyelere, Belediyelere Sağlanan Hibe, Fon ve Krediler konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

 

Belediyelere Sağlanan Hibe, Fon ve Krediler konusunda bilgilendirme toplantısı Bingöl Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya, Bingöl Belediye Başkan vekili Halim Sugü, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile teknik personel katıldı.

 

Ulusal ve Uluslararası hibe ve kredi programları hakkında bilgilendirme yapan Cuma Karaarslan, Belediyelerin yerel sorunlarına uygun teknik ve sosyal projeleri konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların karşılanmasına uygun programlara başvuru yapılarak gerekli teknik ve mali desteğin sağlanabileceğini söyledi.

 

Ulusal kaynaklardan, Bakanlık desteklerinden sağlanan kredi ve hibe desteklerinin belirli nüfus kriterleri esası ve ihtiyaç analizine uygun olarak İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı bünyesinde destekler ile İmar planları, Çevre durum planları, master planlar, kanalizasyon, içmesuyu, altyapı, çevresel projeler, kültürel ve sosyal projeler hakkında bilgilendirme yapan Karaarslan, başvuru teknik detayları ve başvuru zamanları ile koşulları hakkında bilgiler aktardı

 

Bazı bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşlarınca belli alanlarda hizmet ve proje üreten belediyelere mali yardımların koşulları ve miktarı konusunda bilgilendirme yapılarak yıllık bazda projelerin hazırlanarak sunulması ve kaynakların yerinde kullanılmasının önemine değinen Karaarslan, proje dönemi ile ilgili yerel ihtiyaçların öncellendiği ve ayrım yapılmaksızın bu önceliklerle ilgiye binaen desteklerin her yıl çevre ve diğer vergilerden belediyelerden kesilen mali kaynakların yüzde 10’unun geri dönüşü ile bu desteklerin devam edeceğini belitti

 

Yardım yapan kuruluşların ne tür hizmet ve projelere yardım yapıldığı bilgisini aktaran Karaarlan, “Bingöl Belediyesi bünyesinde oluşturulan proje birimi ile il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde bir eleman ile bu ekibe katılım sağlanarak ortak çaba ve ortak faaliyetler ile kentimizi 2023 hedeflerinden önce daha modern hale getirmek üzere çalışmalar başlattık.

Bu amaçla belediyelerde yerel ihtiyaçların belirlenmesi proje ve teknik detaylarının hazırlanması program ve destek mekanizmalarının takibi sağlanarak Bingöl için önemli çalışma ve destekler ile gelişim hedefi sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

 

Karaarslan, şu konularda bilgi aktarımında bulundu: “

ULUSAL FON VE HİBE MEKANİZMALARI  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçlarına Yönelik Yardımlar, İller Bankası Tarafından Kullandırılan Hibe ve Krediler, Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES), İller Bankası Yıllık Kârından Ayrılan Ödeneğin Köyler ve Belediyelerin Altyapı proje ve yapım İşlerinde Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Kullandırılan Fonlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Yapılan Yardımlar, Kültürel, Sanatsal ve Turistik Gelişmeye ve Tanıtıma Yönelik Projelere Yardım, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yardımlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından Yapılan Yardımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP)           , Kalkınma Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler          

Sosyal Destek Programı (SODES), Su ve Kanalizasyon Programı (SUKAP),

           

ULUSLARARASI FON VE HİBE MEKANİZMALARI           

Avrupa Birliği Mali Yardımları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)19, Yerel Gündem 21 Yerel Projeler Program Desteği  (LA-21 SLPP), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) – GEF, Küresel Miraslar Fonu (Global Heritage Fund)            , Şehirler Ortaklığı (Cities Alliance), Türk-Alman İşbirliği Programı, Büyükelçilik Hibe/Fon Mekanizmaları,

Küçük Ölçekli Büyükelçilik Projeleri (MATRA KAP) Programı- Hollanda, Proje Finansmanı – İngiltere, Yerel Projeler için Hibe Yardımı Programı (GGP) – Japonya, Kanada Fonu ve Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı – Geçiş Ülkeleri Programı  (CIT- Countries in Transition), Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) 41”

Anket

Web sitemizi beğendiniz mi?

Evet
Hayır
Normal