Belediye çalışanlarına mobbing eğitimi

Bingöl Belediyesi personeline Mobbing (psikolojik şiddet) bilgilendirme eğitimi verildi.

 

Bingöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele Mobbing (psikolojik şiddet) bilgilendirme eğitimi verildi.  Eğitim kapsamında belediye personeli, psikolojik taciz konusunda bilgilendirildi. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesinde Çalışan Sosyal Çalışmacı Abdulkadir İnak, mobbinge uğrayan kişilerin izleyeceği yollar hakkında bilgi verdi.

 

Mobbing hakkında bilgiler veren İnak, “Mobbing işyerlerinde bir veya daha fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine ve ya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. Diğer bir tanımda Leymann’a göre; bir ya da birden fazla kişinin genellikle bir kişi ile sistematik olarak (en az haftada bir), uzun dönemde (en az altı ay) düşmanca ya da etik olmayan iletişim kurması ve devam eden bu iletişim sonucunda, düşmanca davranışlara maruz kalan kişinin kendini yardıma muhtaç muhtaç ve savunmasız hissetmesidir. Ayrıca; Hukuki anlamda bir davranışın ‘mobbing’ olması için mutlaka ‘sistematik’ şekilde ve en az 6 aydır yapılıyor olması gerekir. Yoksa günlük yaşam içerisinde herkes tarafında yaşanabilecek stres, kaygı, öfke gibi davranışlar ‘mobbing’in tanımına uymayacaktır” diye konuştu.

 

Mobbingin, işyerlerinde bir veya daha fazla kişi tarafından diğer kişi yada kişilere yönelik gerçekleştirilen belirli bir süre, sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine ve ya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olduğunu ifade eden İnak, “Mobbing, insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeler, paranoyaya ve kafa karışıklığına neden olur, maruz kalan kişi kendine güven duygusunu yitirir, toplumdan soyutlanabilir, huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişe duygularını yoğun bir şekilde yaşar, mobbing; ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu yaratabilir, aile ilişkileri ve çoklu ilişkilerde yıpranmaya, iletişim becerilerinin kaybına neden olabilir” dedi.

 

İnak, Mobbing’e maruz kalan kişinin yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilme hakkı vardır. Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır. Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı vardır. Mobbing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Koşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbing yapan kişiye açıkça duruma itiraz ettiğinizi söyleyin, taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını isteyin. Yanınızda güvendiğiniz ve gerekirse tanıklık edebilecek bir iş arkadaşınız bulunsun. Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin. İlk fırsatta zorbayı yetkili birine rapor edin, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıkça ve kanatlarıyla bildirin. Gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alın. Hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır. Şikâyetiniz hakkında kuruluşunuz içinde ne yapıldığını araştırın. İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın, onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler, grupça başvurmanız daha etkili olabilir” şeklinde konuştu.

 

Personelin konuya dair soru ve görüşlerinin konuşulduğu, karşılaşılan sorunlar üzerine tavsiyelerin dile getirildiği eğitimde; mobbingin bireyler, aileler ve toplum üzerindeki olası olumsuz etkileri ve mobbingle mücadele kapsamında bireysel ve kurumsal mücadele önerileri ile yasal düzenlemelerden bahsedildi.

 

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, “Günlük hayatımızın büyük bir çoğunluğunu işyerlerinde geçiriyoruz. Bu nedenle insanların çalışma ilişkilerini, mağdurun sağlığını olumsuz yönde etkileyen işyerinin ve çalışanın verimini düşüren bir işyeri sorunu olan psikolojik taciz (mobbing) olaylarını engellemek için eğitim düzenledik” diye konuştu.

 

Psikolojik taciz eğitiminin kendileri için yararlı olduğunu belirten belediye çalışanları, eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Anket

Web sitemizi beğendiniz mi?

Evet
Hayır
Normal