Askeri alan devir alınacak

Belediye Meclisi, 35 bin metrekarelik askeri alanın devri için Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye yetki verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılması karşılığında devrin uygun olacağı kararını verdi.

 

 2012 yılında Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, dönemin Valisi ve Tugay Komutanı’nın istişaresinin ardından, belediye eski binası karşısındaki askeri alanın 35 bin metrekarelik alanın belediyeye devredilmesi için Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

 

Bingöl şehir merkezindeki 701/1 parselde bulunan 35 bin metrekarelik askeri alanın Bingöl Belediyesi’ne devri ile ilgili başlatılan çalışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılması karşılığında devrin uygun olacağı kararını verdi

 

Bingöl Belediyesi Meclis Üyeleri, Nisan ayı toplantısında askeri alanın devri için Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve belediye encümenlerine yetki verilmesini kararlaştırdı.

 

Yeri komutanlık belirleyecek

Ticari alanın genişletilmesi noktasında önemli bir paya sahip olan askeri alanın devri için Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile komutanlığın belirleyeceği yerde kriterlere uygun bir şekilde yeni yer yapılacak.

 

Milli Savunma Bakanlığı, belirlenecek yeni yerde bir adet 10 araçlık park yeri, bir adet spor salonu, kondisyon salonu, sauna, iki adet depo, banyo ve hela, üç adet nöbet kulübesi, 400 metre uzunluğunda kışla içi asfalt yol ile 440 metre uzunluğunda çevre emniyet duvarının yapılmasını talep ediyor.

 

Meclis Kararı’yla Yetki Başkanda

Askeri alanın devri ve yeni yerin yapılması için gerekli görüldüğü durumlarda, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vb. Kamu Kurum Kuruluşlarıyla her türlü işlemler ile ilgili protokolleri imzalamak için Belediye Başkanı Yücel Barakazi`ye; arsa arazi alımları ile satışı, takas vb. işlemleri yürütmek için belediye encümenine yetki verildi.

 

Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Toplantısında oy çokluğuyla aldığı kararda: “Gündemin 9. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis başkanlığına sunulan Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunuda; Milli Savunma Bakanlığının 20.03.2015 tarih ve 4063 sayılı ve 24.03.2015 tarih ve 4269 sayılı yazıları ile Bingöl merkez Yenişehir Mahallesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 35.000 m2 yüzölçümlü 1429 ada, 1 nolu parselin Askeri Güvenlik bölgesinden çıkartılarak Belediyemize devrinin yapılması ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılması karşılığında devrinin uygun olacağı belirtilmiştir. Milli Savunma Bakanlığının talebi olan 2.200 metrekarelik kısmın; a)1 adet 10 araçlık park yerinin yapılmasına, b)1 adet spor salonu (25x40 metre boylarında 1.000 metrekare kapalı alanlı tek katlı betonarme yapı, içinde kondisyon salonu, sauna, iki adet depo, banyo ve hela) binasının, c)3 adet nöbet kulübesi, ç) 400 metre uzunluğunda kışla içi asfalt yol ile 440 metre uzunluğunda çevre emniyet duvarının (2,5 metre duvar ile üstüne dikenli tel ve telüstüvane olacak şekilde) düzenlenecek protokol kapsamında ilgili birlik Komutanlığının göstereceği uygun yerde yaptırılması koşulu ile kıymet takdir bedeli oranında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapılmasına; Buna göre söz konusu çalışmaların hazırlanması, uygulanması amacıyla gerekli görüldüğü durumlarda, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vb. Kamu Kurum Kuruluşlarıyla her türlü işlemler ile ilgili protokolleri imzalamak için Belediye Başkanı Yücel Barakazi`ye, Arsa Arazi alımları ile satışı, takas vb. işlemleri yürütmek için Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal